Taalprobleem: tangconstructies

FOUT Ahern kondigde vorige week aan dat hij op 6 mei ontslag neemt omdat er tegen hem een onderzoek loopt naar corruptie.
GOED Ahern kondigde vorige week aan dat hij op 6 mei ontslag neemt omdat er tegen hem een onderzoek naar corruptie loopt.

VERKLARING
Hak niet midden in een kleine woordgroep. Door de slappe tang klinkt de tekst kortademig.
Meer uitleg over tangconstructies.

Advertenties

Taalprobleem: samenstellingen met “doorsnee”

FOUT Wie heeft gelijk: Henk de Groot of de doorsnee garagehouder?
GOED Wie heeft gelijk: Henk de Groot of de doorsneegaragehouder?

VERKLARING
Op het gevaar af dat het over nauwelijks twintig jaar weer wordt veranderd, toch maar eens een spellingkwestie behandelen: samenstellingen met “doorsnee” worden als één woord gespeld.
Meer uitleg

Taalprobleem: garagehouder

FOUT Wie heeft gelijk: Henk de Groot of de doorsneegaragist?
GOED Wie heeft gelijk: Henk de Groot of de doorsneegaragehouder?

VERKLARING
“Garagehouder” is het meest voorkomende woorde in het Nederlands.
“Garagist” is veel zeldzamer, en komt slechts in een beperkt deel van het Nederlandstalige gebied voor. Het is dan ook geen echt algemeen Nederlands en kan eigenlijk niet tot de standaardtaal worden gerekend.

Taalprobleem: ter dood veroordelen

FOUT De Deense kunstenaar Marco Evaristti mag het lichaam van de terdoodveroordeelde Amerikaan Gene Hathorn aan de vissen voeren na zijn dood.
GOED De Deense kunstenaar Marco Evaristti mag het lichaam van de ter dood veroordeelde Amerikaan Gene Hathorn aan de vissen voeren na zijn dood.

VERKLARING
Iemand die ter dood veroordeeld is, na een terdoodveroordeling, is een terdoodveroordeelde.