Taalprobleem: u kan, u kunt

FOUT De tekst van het akkoord kan u nalezen op onze website.
GOED De tekst van het akkoord kunt u nalezen op onze website.

VERKLARING
“U kan” is niet fout, maar “u kunt” is minder formeel.
Meer uitleg

Advertenties

Taalprobleem: menig, menige

FOUT De rol van Templar leverde Moore later de hoofdrol op in menig Bondfilm.
GOED De rol van Templar leverde Moore later de hoofdrol op in menige Bondfilm.

VERKLARING
Bij de-woorden die geen personen aanduiden, gebruiken we “menige”.
Meer uitleg

Taalprobleem: midden, midden in

FOUT De timing kan een beetje verbazen, midden een periode van politieke onzekerheid.
GOED De timing kan een beetje verbazen, midden in een periode van politieke onzekerheid.

VERKLARING
“Midden” komt alleen in tijdsbepalingen als voorzetsel voor. In dit geval versterkt het als bijwoord het voorzetsel “in”.
Meer uitleg

Taalprobleem: nadien, daarna

FOUT De negen projecten worden voor drie jaar gefinancierd. Nadien wordt bekeken of die financiering verlengd wordt.
GOED De negen projecten worden voor drie jaar gefinancierd. Daarna wordt bekeken of die financiering verlengd wordt.

VERKLARING
“Nadien” is formele schrijftaal. In algemeen Nederlands kan het ook alleen met betrekking tot het verleden gebruikt worden.
Meer uitleg